Vår kultur

Vår vision sätter en tydlig riktning och belyser vad vi strävar efter att uppnå. Det förenar oss och inspirerar oss.
Våra värderingar hjälper oss att ställa in riktningen och de styr våra beslut, handlingar och hur vi interagerar med andra. Våra värderingar uttrycker de ideal vi strävar efter att leva upp till varje dag och hur vi vill uppfattas av världen omkring oss.

Vision

Att vara den ledande skandinaviska leverantören av möbler för förvaring, industri, kontor och skola.
 
Värden 

openness engagement precision

Öppenhet
Vi vill ha en kultur som kännetecknas av öppenhet och inkludering. Vi uppmuntrar varandra att engagera sig och dela. Vi visar respekt och är förutsägbara.

Engagemang
Vi är engagerade, arbetar tillsammans och hjälper till att göra varandra till det bästa vi kan vara. Vi har mod och utmanar det som är etablerat. Tillsammans skapar vi entusiasm och trivsel.

Precision
Vi håller vårt ord, är exakta och uppfyller tidsfrister. Vi är tydliga, ärliga och ansvarsfulla i all vår kommunikation och handling.