Rapporter

Datum: 2023-02-28 15:00
Date
2023-02-28 15:00
Fjärde kvartalet 2022
Sono Group - Kv4 2022 SV
Datum: 2022-11-11
Date
2022-11-11
Tredje kvartalet 2022
Sono Group - KV3 2022 SV
Datum: 2022-08-26
Date
2022-08-26
Andra kvartalet 2022
Sono Group - KV2 2022 SV
Datum: 2022-05-12
Date
2022-05-12
Första kvartalet 2022
Sono Group - KV1 2022 SV
Datum: 2022-04-26
Date
2022-04-26
Årsredovisningen 2021
Sono Group 2021 ÅR
Datum: 2022-02-28
Date
2022-02-28
Fjärde kvartalet 2021
Sono Group - KV4 2021 SV final
Datum: 2021-11-12
Date
2021-11-12
Tredje kvartalet 2021
Sono Group - KV3 2021 SV
Datum: 2021-08-27
Date
2021-08-27
Andra kvartalet 2021
Sono Group - KV2 2021 SV final
Datum: 2021-05-12
Date
2021-05-12
Första kvartalet 2021
Sono Group - KV1 2021 SV
Datum: 2021-04-30
Date
2021-04-30
Årsredovisningen 2020
Sono Group ÅR 2020
Datum: 2021-02-26
Date
2021-02-26
Fjärde kvartalet 2020
Sono Group - KV4 2020 SV
Datum: 2020-11-17
Date
2020-11-17
Tredje kvartalet 2020
Sono Group - KV3 2020 SV
Datum: 2020-08-31
Date
2020-08-31
Andra kvartalet 2020
Sono Group - KV2 2020 SV
Datum: 2020-05-19
Date
2020-05-19
Första kvartalet 2020
Sono Group - KV1 2020 SV
Datum: 2020-02-28
Date
2020-02-28
Fjärde kvartalet 2019
NIG - Q4 2019 SV
Datum: 2019-11-29
Date
2019-11-29
Tredje kvartalet 2019
NIG - Q3 2019 Sv
Datum: 2019-08-30
Date
2019-08-30
Andra kvartalet 2019
NIG - Q2 2019 final SV (1)
Datum: 2019-05-31
Date
2019-05-31
Första kvartalet 2019
NIG - Q1 2019 final SV (1)
Datum: 2019-03-29
Date
2019-03-29
Årsredovisningen 2018
Konsernregnskap NIG 2018 final (1)
Datum: 2019-02-28
Date
2019-02-28
Fjärde kvartalet 2018
NIG - Q4 2018 final SE (1)