Sustainable workday

Sustainable workday är Sono Groups hållbarhetsstrategi
Vi står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar. Vi som företag måste erkänna dessa utmaningar, och se till att vi hjälper till att bidra till en bättre värld. Med det som bakgrund utformades Sono Groups hållbarhetsstrategi. Få mer information om vår strategi på länken nedan. Här kan du också ladda ner Sono Groups hållbarhetsrapport för 2023.

Ladda ner Sono Groups hållbarhetsstrategi

Ladda ner Sono Groups hållbarhetsrapport för 2023