Tranås Skolmöbler

Vår historia börjar i skolans värld 1896 och idag, i en helt ny tid, finns vi fortfarande kvar där. Vår kunskap finns i skolans väggar och sitter i dess möbler, djupt in i träets ådringar och stålets legeringar. Med åren har de fått en patina av liv och lärande, men fintonen och strukturen består.

Vår produktion sker lokalt och kortar vägen mellan råvara och färdig produkt. Dessutom ger det en närhet till våra slutanvändare och till de skolmiljöer där våra möbler finns. Efter över hundra år är vi trygga i skolbänken men vi lutar oss inte tillbaka, vi driver utveckling mot framtiden, genom nya produkter och rådgivning.
tranas_bla