Visselblåsarkanal

Vi uppmuntrar anställda, leverantörer eller andra externa förbindelser att anmäla olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet. Detta kan vara:
  • ekonomiska oegentligheter
  • erbjudan eller accepterade mutor
  • miljörisker eller brott
  • säkerhetsproblem som utgör en risk för de anställdas eller kundernas hälsa eller säkerhet
  • allvarliga former av trakasserier eller diskriminering
För att visselblåsa, använd länken nedan:

https://sonogroup.whistlelink.com/